ALGEMENE VOORWAARDEN

De onderstaande voorwaarden en condities zijn van toepassing op de klanten van Hippehap.
Correspondentie kunt u sturen naar info@hippehap.nl of naar Hippe Hap – Raadhuisstraat 69B – 4631 NB  Hoogerheide.

1. Definitie
In de algemene voorwaarden geldt de volgende betekenis voor het begrip opdrachtgever.  Opdrachtgever: Een opdrachtgever is een rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van de Hippe Hap.

2. Bestellingen
De opdrachtgever kan bestellingen plaatsen op www.hippehap.nl,  via de mail of telefonisch.  Bestellingen dienen tenminste 3 werkdagen voorafgaand aan de afleverdatum gedaan te worden.

 

3. Bezorging 

3.1 Leveringstijden

Hippe Hap levert het jaar rond. Dagen die vol zitten worden uitgesloten in de kalender en kunnen niet worden gekozen. Hippe Hap behoudt zich het recht voor om waar noodzakelijk af te wijken van gekozen of genoemde leveringstijden. Dit zal altijd in overleg met u als klant gaan. Het gekozen leveringsblok is een indicatietijd waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

3.2 Bezorgkosten
Hippe Hap berekent op elke online bestelling bezorgkosten afhankelijk van de bezorglocatie.  Binnen Hoogerheide bezorgen wij gratis,  daarbuiten rekenen wij een km vergoeding van € 0,50 per enkele rit met een minimum van € 5,00.

Indien u wenst dat de materialen weer moeten worden opgehaald dan worden hiervoor ophaalkosten in rekening gebracht.  Dit wordt vooraf met u besproken.

 

4. Prijzen 

Alle prijzen vermeld op de website www.hippehap.nl zijn inclusief BTW.  Prijzen zijn onder voorbehoud van zetfouten en wijzigingen.

 

5. Betaling
Via de website van Hippe Hap plaatst en betaalt u uw bestelling. U ontvangt vervolgens een bevestiging via de mail. Evt. bezorgkosten worden in overleg met u separaat verrekend via overboeking per bank, in onze fysieke winkel middels pin of contant, of contant aan de deur.

6. Annulering
Hippe Hap berekent de volgende annuleringskosten:

  • 4 dagen of meer voor levering: 0% van de totale kosten
  • 2 tm 3 dagen voor levering: 30% van de totale kosten.
  • 0-24 uur voor levering: 100% van de totale kosten

7. Uitstraling

De afbeeldingen op de site zijn slechts ter illustratie van eerder geleverde catering en geven geen garantie dat het door u bestelde er exact zo uit ziet.

8. Allergenenwetgeving
Hippe Hap is niet verantwoordelijk voor de gebruikte ingrediënten van al onze producten. Heeft u een allergenen allergie, neem dan contact op met Hippe Hap zodat wij u kunnen voorzien van de juiste allergenen informatie en het eten waar mogelijk op uw wensen af kunnen stemmen.

9. Aansprakelijkheid
Hippe Hap kan niet aansprakelijk worden gesteld. Bovendien bent u zelf verantwoordelijk voor het juist aanleveren van het aflever- en factureer adres. Wanneer de informatie in de door ons gestuurde bevestiging niet correct is dient u contact op te nemen om e.e.a. aan te passen waar nodig. Zonder tegenbericht gaat u akkoord met de gegevens zoals in onze bevestiging staan vermeld.

10. Privacy statement
Hippe Hap gaat zorgvuldig om met klanteninformatie en zal deze gegevens nooit aan derden ter beschikking stellen. Hippe Hap houdt zich aan de regels bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), alsmede aan de nieuwe Europese richtlijnen en de aanpassing van de WBP daarop.

10.1  Rechten mbt uw persoonsgegevens

  • U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
  • Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u verwerken.
  • Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.
  • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
  • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Om deze rechten uit te kunnen oefenen, kunt u contact met ons opnemen via info@hippehap.nl.

 

11. Verkoop- en LeveringsvoorwaardenBehandeling persoonsgegevens
Persoons gegevens worden enkel gebruikt zoals in onze algemene voorwaarden vermeld. Hippe Hap verbindt zich er toe de gegevens in geen geval te verkopen, door te geven of te verhuren aan derden met het oog op commerciële doeleinden. Waar nodig geven we natuurlijk wel uw adres door aan de bezorger. Uw e-mail adres wordt uitsluitend door Hippe Hap intern gebruikt.

12. Klachten
Hippe Hap is verantwoordelijk voor de correcte nakoming van de afspraken met de klant. U kunt klachten melden aan info@hippehap.nl. Iedere klacht wordt door ons serieus bekeken en in behandeling genomen.

13. Nieuwsbrief en ongewenste e-mail
Als u een bestelling plaatst, wordt u opgenomen in ons klantenbestand. Klanten ontvangen mogelijk af en toe een nieuwsbrief van Hippe Hap.  Wilt u zich afmelden, stuur dan een e-mail naar info@hippehap.nl.

14. Technisch bewaren van persoonsgegevens
De informatie die bij een bestelling aan ons wordt verstrekt wordt bewaakt op beveiligde servers.

15. Cookies
Hippe Hap gebruikt op haar site cookies en aanverwante technieken om de site zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze site wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer of ander apparaat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden. Hierdoor kunnen we u de volgende keer sneller helpen. U kunt bijv. uw gebruikers informatie bewaren waardoor u in de toekomst sneller uw bestelling kunt plaatsen. Cookies zijn bovendien noodzakelijk om te ‘onthouden’ welke producten u in uw winkelwagentje hebt  Er worden geen persoonlijke gegevens over het internet gestuurd door middel van cookies.

Via uw internetbrowser kunt u cookies automatisch of handmatig verwijderen. U kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Een andere mogelijkheid is dat u uw internetbrowser zodanig instelt dat u een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Meer informatie over deze mogelijkheden kunt u vinden in de instructies van de Help-functie van uw browser.
Let op: onze site werkt mogelijk niet optimaal als alle cookies zijn uitgeschakeld. Als je wel de cookies in je browser verwijdert, worden ze na je toestemming opnieuw geplaatst bij een nieuw bezoek aan onze sites.

16. Intellectueel eigendomsrecht
Wij of onze licentiegevers bezitten en beheren alle auteursrechten en eigendomsrechten op de site en de gegevens, informatie en andere bronnen die worden weergegeven door of toegankelijk zijn op de site.

16.1  Alle rechten zijn voorbehouden
Tenzij er bij specifieke inhoud iets anders is aangegeven, word geen licentie of enig ander recht verleend op grond van auteursrechten, handelsmerken, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten. Dit betekent dat je zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming geen inhoud van deze site, in welke vorm dan ook mag gebruiken, aanpassen of kopiëren voor welk doeleinde dan ook.

 

Hippe Hap is ingeschreven onder kvknr. 64695611

Laatst gewijzigd: 15-11-2023